На сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України оприлюднено для обговорення проєкт Закону України “Про національну інфраструктуру просторових даних”.

Проєкт Закону розроблено відповідно до Концепції проєкту Закону України “Про національну інфраструктуру просторових даних”, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р.   № 1021-р.

Основними цілями державного регулювання законопроєкту є:

  • встановлення правових підстав створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури просторових даних, спрямованої на забезпечення ефективного прийняття управлінських рішень органами державної влади та місцевого самоврядування;
  • виключення дублювання робіт та витрат державного бюджету на створення просторових даних на усіх рівнях державного управління та місцевого самоврядування;
  • підвищення ефективності застосування просторових даних і геоінформаційних технологій в системах підтримки управлінських рішень органів державної влади, місцевого самоврядування в економічній, соціальній, екологічній, оборонній, науковій сферах;
  • інтегрування просторових даних, які створюються різними органами державної влади і місцевого самоврядування на єдиній геодезичній та картографічній основі за єдиними нормами і правилами;
  • забезпечення відкриття у мережі Інтернет просторових даних та метаданих, які створюються у публічному секторі та підприємствами  – монополістами;
  • розвиток ринку сучасної геоінформаційної продукції і геоінформаційних послуг відповідно до рекомендацій Директиви 2007/2/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 14 березня 2007 року із запровадження інфраструктури просторової інформації у Європейському Союзі (INSPIRE).

Текст законопроєкту доступний за посиланням.