Держкомзем України наказом N391 від 03.12.2004 р. затвердив Методику
проведення державної експертизи землевпорядної документації. Наказ
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2004 р. за N
1618/10217.

Державній експертизі відповідно до Закону України “Про державну
експертизу землевпорядної документації” ( 1808-15 ) підлягає вся
землевпорядна документація із землеустрою, оцінки земель, а також
документація і матеріали державного земельного кадастру, яка
розробляється на державному, регіональному та місцевому рівнях
суб’єктами господарської діяльності, що отримали ліцензію відповідно до
Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”
( 1775-14 ).

Методика визначає організаційні засади і вимоги щодо організації та
проведення державної експертизи землевпорядної документації, ведення
звітності у цій сфері.

У зв’язку з затвердженням Методики, наказ Держкомзему від 11.03.97 N 39 (z0171-97 ) “Про затвердження Положення про здійснення державної
землевпорядної експертизи”, зареєстрований в Мін’юсті України 12 травня
1997 року за N 171/1975, втратив чинність.

Текст документу