Як повідомили JeyNews в Головній службі інформполітики, заступник Глави Секретаріату Президента України привітав наміри Прем’єр-міністра Юлії Тимошенко подолати корупцію у земельній сфері, оголошені на нараді з питання безкоштовної видачі земельних актів.

Водночас, П.Шатковський нагадав, що ще раніше на засіданні РНБО 11 вересня 2009 року Глава держави наголосив на тому, що у проведенні антикорупційної політики, зокрема і в земельній сфері, Уряд має зайняти активну позицію і бути більш наполегливим та відповідальним.

Заступник Глави Секретаріату Президента України зазначив, що стан виконання Урядом рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених в дію Указами Президента України від 14.02.08 №121, від 21.11.05 №1643, від 12.01.09 №5, інших рішень Ради національної безпеки і оборони України з питань земельних відносин, не дає змоги подолати серйозні негативні тенденції та досягти суттєвого поліпшення ситуації у сфері земельних відносин.

Кабінетом Міністрів України ще не виконано переважної більшості заходів, передбачених згаданим рішенням Ради національної безпеки і оборони від 21 листопада 2008 року, зокрема, не розроблено та не внесено до Верховної Ради України базових, розрахованих на довгостроковий розвиток земельних відносин, законопроектів щодо зонування, суттєвого спрощення процедур погодження землевпорядної документації; запровадження обов’язкового громадського обговорення проектів рішень про зміну цільового призначення земель; деталізації повноважень державних органів щодо продажу земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації; встановлення прогресивної шкали плати за землю залежно від часу, протягом якого земельна ділянка не використовується за цільовим призначенням.

Дотепер не запроваджено автоматизовану систему ведення державного земельного кадастру та систему ведення Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень, як це передбачено Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень».

Не виконаним до цього часу залишається озвучене Ю.Тимошенко на Всеукраїнській нараді з питань розроблення нових підходів до формування взаємовідносин державного та місцевих бюджетів у 2010 році щодо безкоштовного виготовлення актів землекористування і технічної документації Держкомземом та подальшої передачі їх у місячний термін до місцевих рад.

Надто небезпечним з позиції кримінального права є доручення Прем’єр-міністра України правоохоронним органам про застосування в протидії корупції такого заходу, як провокації хабара, за який ст. 370 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність. Це є ніщо інше як провокація до вчинення злочину, а цього не варто робити.

Натомість Президентом України ще в листопаді 2008 року уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2008 року «Про стан протидії корупції в Україні», яким передбачено розробку законопроекту про внесення змін до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» щодо надання права проведення оперативно-розшуковими підрозділами такого заходу як «контрольована передача коштів (предметів, документів)» з метою виявлення та документування фактів хабарництва та внесення таких змін до статті 370 Кримінального кодексу України.

Крім того, заступник Глави Секретаріату в контексті викладеного зазначив, що відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» 18.10.09 закінчився тримісячний термін, відведений Уряду на розробку та прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, без яких антикорупційні заходи будуть «мертвими», тобто не зможуть бути застосовані на практиці.

Зокрема Кабінет Міністрів, відповідно до чинного законодавства, повинен був визначити порядок накопичення та оприлюднення інформації про юридичних осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення (ст.8 Закону); порядок подання відомостей про майно, доходи, витрати, зобов’язання фінансового характеру (ст.10); порядок надання звітів про результати проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції (ст.16); порядок службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення (ст.19) та ін.|

«Як підсумок – жодне з цих завдань не доведено до кінця. Замість реальної роботи з початку року урядовці лише виголошували передвиборчі антикорупційні гасла», – наголосив заступник Глави Секретаріату і запропонував Уряду конструктивну співпрацю – від передвиборчої риторики переходити до виконання вищезгаданих рішень Ради національної безпеки і оборони України у сфері протидії корупції.