Держкомзем України видав Наказ «Про проведення рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок» від 25.07.2005 N211 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 липня 2005 р. за N 812/11092).

Наказ видано з метою забезпечення виконання Указу Президента України від 16 травня 2005 року N 795 “Про деякі питання вдосконалення державного регулювання у сфері оцінки земель”, норм статті 22 Закону України “Про оцінку земель”, протокольного рішення Комісії з перевірки додержання вимог законодавства, реалізації державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель від 30 квітня 2005 року.

Наказом зобов’язано Голову Рескомзему АР Крим, начальників обласних, Київського та Севастопольського міських головних управлінь земельних ресурсів організувати подання суб’єктами підприємницької діяльності, що мають ліцензії на виконання землеоціночних робіт, звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають рецензуванню відповідно до Закону України “Про оцінку земель”, для здійснення їх рецензування оцінювачам з експертної грошової оцінки земельних ділянок із стажем практичної роботи не менше двох років або експертній раді саморегулівної організації оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок Всеукраїнської громадської організації “Ліга оцінювачів земель” та її регіональним експертним радам.

Відповідно до статті 22 Закону України “Про оцінку земель”, рецензуванню підлягають звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок, крім звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності у разі їх продажу. (Згідно з вимогами Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації» звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності у разі їх продажу підлягають державній експертизі.)

Рецензування звіту з експертної грошової оцінки земельних ділянок здійснюється у разі обов’язкового проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, а також на вимогу заінтересованих осіб та в інших випадках, визначених законом.

Відповідно до статті 13 Закону України “Про оцінку земель”, проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок є обов’язковим у разі:

– відчуження та страхування земельних ділянок, що належать до державної або комунальної власності;
– застави земельної ділянки відповідно до закону;
– визначення інвестиційного вкладу в реалізацію інвестиційного проекту на земельні поліпшення;
– визначення вартості земельних ділянок, що належать до державної або комунальної власності, у разі якщо вони вносяться до статутного фонду господарського товариства;
– визначення вартості земельних ділянок при реорганізації, банкрутстві або ліквідації господарського товариства (підприємства) з державною часткою чи часткою комунального майна, яке є власником земельної ділянки;
– виділення або визначення частки держави чи територіальної громади у складі земельних ділянок, що перебувають у спільній власності;
– відображення вартості земельних ділянок та права користування земельними ділянками у бухгалтерському обліку відповідно до законодавства України;
– визначення збитків власникам або землекористувачам у випадках, встановлених законом або договором;
– рішення суду.