Міська рада у грудні 2002 р. уклала договір купівлі-продажу земельних ділянок з підприємцями на умовах розстрочення платежів на чотири роки. Оскільки на момент укладання цих договорів міська рада не була платником ПДВ, відповідно й ПДВ у договорі не відображено. З 1 липня 2003 р. міська рада зареєструвалася як платник ПДВ. Чи має бути нарахований ПДВ на суми платежів, отримані після 01.07.2003 р. за договорами продажу, укладеними до набуття міською радою статусу платника ПДВ?
(Кагарлицька міська рада, Київська обл.)

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

ЗАКОНИ УКРАЇНИ
№ 168/97-ВР — від 03.04.97 р. «Про податок на додану вартість» (зі змінами та доповненнями, надруковано
у «Віснику» № 11-12/2003);
№ 334/94-ВР — від 28.12.94 р. «Про оподаткування прибутку підприємств» (у редакції Закону України
від 22.05.97 р. № 283/97-ВР, зі змінами та доповненнями, надруковано у «Віснику» № 6/2003);
№ 1344-IV — від 27.11.2003 р. «Про Державний бюджет України на 2004 рік» (надруковано у «Віснику» № 46/2003);
№ 1953-III — від 14.09.2000 р. «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» (зі змінами та доповненнями);
№ 2163-XII — від 04.03.92 р. «Про приватизацію державного майна» (зі змінами та доповненнями)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
№ 857/98 — від 07.08.98 р. «Про деякі зміни в оподаткуванні» (зі змінами та доповненнями, надруковано у «Віснику» № 11-12/2003)

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
№ 271 — від 26.02.99 р. «Про Порядок акумуляції та використання коштів, які нараховуються сільськогосподарськими товаровиробниками — платниками податку на додану вартість щодо операцій з продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини» (зі змінами та доповненнями);
№ 805 — від 12.05.99 р. «Про Порядок нарахування, виплат i використання коштів, спрямованих для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі» (зі змінами та доповненнями)

НАКАЗ ДПА УКРАЇНИ
№ 165 — від 30.05.97 р. «Про затвердження форм податкової накладної, книги обліку придбання та книги обліку продажу товарів (робіт, послуг), порядку їх заповнення» (зареєстровано в Мін’юсті України 23.06.97 р. за № 233/2037, зі змінами та доповненнями)

Оскільки в запитанні не зазначено конкретного обсягу операцій з продажу, які здійснювала міська рада, то, по-перше, слід нагадати, що відповідно до ст. 2 Закону № 168/97-ВР платником ПДВ є особа (суб’єкт підприємницької діяльності, в тому числі підприємство з іноземними інвестиціями незалежно від форми та часу внесення цих інвестицій; інша юридична особа, що не є суб’єктом підприємницької діяльності), обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) якої протягом будь-якого періоду з останніх 12 календарних місяців перевищував 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (61200 грн.).

Особи, що підпадають під визначення платників ПДВ згідно зі ст. 2 Закону № 168/97-ВР (тобто обсяги операцій з продажу товарів (робіт, послуг) яких перевищують 61200 грн.), зобов’язані зареєструватися як платники податку в органі державної податкової служби за місцем їх знаходження. Форма заяви про реєстрацію встановлюється центральним органом державної податкової служби України (п. 9.3 ст. 9 Закону № 168/97-ВР).

По-друге, визначення термінів «продаж товарів» та «продаж робіт (послуг)» наведено у п. 1.4 ст. 1 Закону № 168/97-ВР. Під продажем товарів слід розуміти будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів та операції з передачі майна орендодавцем (лізингодавцем) на баланс орендаря (лізингоотримувача) згідно з договорами фінансової оренди (лізингу) або надання майна згідно з будь-якими іншими договорами, умови яких передбачають відстрочення оплати та передачу права власності на таке майно не пізніше дати останнього платежу.

Крім того, об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з продажу товарів (робіт, послуг) на митній території України, в тому числі операції з оплати вартості послуг за договорами оренди (лізингу) та операції з передачі права власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору) для погашення кредиторської заборгованості заставодавця (пп. 3.1.1 п. 3.1 ст. 3 Закону № 168/97-ВР).

Датою виникнення податкових зобов’язань з продажу товарів (робіт, послуг) вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше (пп. 7.3.1 п. 7.3 ст. 7 Закону № 168/97-ВР):
або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу, а у разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівкові грошові кошти — дата їх оприбуткування в касі платника податку, а при відсутності такої — дата інкасації готівкових коштів у банківській установі, що обслуговує платника податку; або дата відвантаження товарів.

У разі здійснення операції з продажу земельних ділянок на умовах розстрочення платежів податкові зобов’язання виникають з моменту підписання договору. При цьому до бази оподаткування повинна включатися повна вартість такого продажу земельних ділянок незалежно від термінів проведення платежів, з урахуванням додаткової вартості відсотків (якщо це передбачено договором).

Отже, якщо у грудні 2002 р. обсяги операцій з продажу товарів (робіт, послуг), які здійснювала міська рада (з урахуванням операцій з продажу земельних ділянок), перевищували 61200 грн., то при укладанні договорів купівлі-продажу земельних ділянок ПДВ повинен бути врахований.

У разі якщо обсяги продажу міської ради у відповідному звітному періоді, коли відбулось укладання договорів з продажу земельних ділянок, не перевищували 61200 грн., то, відповідно, при отриманні міською радою сум компенсацій за ці земельні ділянки після набуття нею статусу платника ПДВ на такі платежі ПДВ не нараховується.

Консультують фахівці Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПА України