Члени Комiсii Львiвськоi облради з питань регулювання земельних вiдносин проголосували за повторне винесення на сесiю облради питання про вiдведення землi заводу Holger Christiansen Production Ukraine.

Про це “Контекст-медiа” повiдомила прес-служба обласноi ради.

Як сказано у повiдомленнi, 21 грудня депутати не пiдтримали пропозицiю вiддати Holger Christiansen в оренду на 5 рокiв 2 га забудованих земель ТОВ “Автопорт Краковець”, оскiльки не мали достатньоi iнформацii про компанiю, ii фiнансову дiяльнiсть i майбутнi проекти в Украiнi.

Зокрема, депутат вiд Яворiвського району Василь Пазиняк виступив проти вiдведення земель “через ймовiрнi фiнансовi махiнацii у справi”.

На засiданнi Комiсii 24 грудня представники датськоi компанii Holger Christiansen розповiли, що вже бiльше року чекають на вирiшення питання з орендою землi, яке облрада нiяк не могла розглянути у зв’язку з вiдсутнiстю кворуму для проведення сесii. Датчани повiдомили, що вклали у виробництво вже 2 млн. EUR i забезпечили 400 робочих мiсць.

Яворiвська райрада i Краковецька селищна рада згоду на видiлення земель дали.

Як повiдомляло агентство, першу чергу заводу по ремонту автомобiльних агрегатiв вартiстю 2 533 тис. USD датська компанiя Holger Christiansen побудувала поблизу Краковця у серпнi ц.р. Передбачено ще будiвництво другоi (у 2005 роцi) i третьоi (у 2007 роцi) черг, пiсля чого рiчний оборот пiдприемства, за прогнозами власникiв, складе 17,3 млн. грн., а кiлькiсть працiвникiв – 400 осiб.

Holger Christiansen Production Ukraine е дочiрнiм пiдприемством датськоi Holger Christiansen, яка працюе на ринку регенерованого обладнання автомобiльноi промисловостi.