За оренду гектара паю їхнiм власникам минулого року платили трохи бiльше як тисячу гривень. Держгеокадстр узагальнив данi про середню вартiсть оренди сiльськогосподарської землi у 2016-му. У середньому по Українi власники паїв отримували 1093 гривнi за гектар, що на 231 гривню бiльше, нiж на рiк ранiше.

Найвища орендна плата за земельнi дiлянки була зафiксована в Полтавськiй (2243 грн./га), Черкаськiй (2215 грн/.га) та Харкiвськiй (1603 грн./га) областях. Майже удвiчi менше за орендованi паї платили в Рiвненськiй, Харкiвськiй та Хмельницькiй областях — вiд 1371 до 1600 грн., пише газета Експрес.

Вiд 1000 до 1200 грн. отримували власники земель у Львiвськiй, Чернiвецькiй, Житомирськiй, Вiнницькiй та Кiровоградськiй областях. Найнижча орендна плата зафiксована в Київськiй (533 грн./га), Закарпатськiй (596 грн./га) й Тернопiльськiй (672 грн./га) областях.

– Розмiр плати за зданий в оренду пай визначається договором мiж власником земельного паю та орендарем, — коментує ситуацiю Сергiй Бiленко, член ради асоцiацiї “Земельна спiлка України”. — Хоча згiдно з Податковим кодексом розмiр орендної плати встановлюється в договорi оренди, але рiчна сума платежу не може бути менш як 3% нормативної грошової оцiнки.

Нинi середнiй розмiр орендної плати становить близько 5% нормативної грошової оцiнки сiльськогосподарської землi, яка коливається в межах 15 тисяч гривень за гектар. Там, де грунти кращi, родючiшi, орендна плата, звичайно, вища. Те, що середня плата за оренду дiлянок за рiк зросла на 27%, свiдчить, що є конкуренцiя мiж орендарями за право укладати договори оренди.

— Але слiд пам’ятати i про те, що агробiзнес витрачає на виплату орендної плати лише 10 — 20% прибутку. Крiм того, доходи експортно-орiєнтованого агробiзнесу зростають пропорцiйно до пiдвищення курсу долара США, а виплати орендної плати залишаються у гривнях, — додає Андрiй Мартин, завiдувач кафедри НУ бiоресурсiв i природокористування України.

— Тобто орендна плата за паї в нас досить низька, якщо порiвнювати з прибутками, якi отримують агрохолдинги вiд землi?

А. Мартин: — Орендна плата завжди є предметом домовленостi мiж власником дiлянки та орендарем. Якщо припустити, що агробiзнес буде готовий дiлитися з власниками дiлянок хоча б третиною свого доходу, середня орендна плата може сягнути 2,5 — 3 тис. грн. за гектар, тобто буде удвiчi-втричi вищою.

С. Бiленко: — Я знаю господарства в Київськiй областi, якi вже нинi виплачують 100 євро орендної плати за гектар. Рентабельнiсть сiльського господарства зростає. Цей бiзнес один iз небагатьох нинi, що дає сталi прибутки, тих, хто хоче працювати в ньому, бiльшає. Орендарi, що працюють на землi багато рокiв, уже стали на ноги, накопичили капiтал, тому тепер можуть платити бiльшi кошти за оренду землi.

А. Мартин: — До речi, сьогоднi в Українi укладено 4,8 млн. договорiв оренди земельних паїв, iз них з фермерськими господарствами — 0,73 млн. Загальна площа земель, переданих в оренду за договорами, становить 16,5 млн. гектарiв. Бiльшiсть орендних договорiв (2,2 млн.) укладено термiном на 8 — 10 рокiв.