Як оподатковуються доходи, отримані фізичними особами за операції з продажу земельної ділянки?

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III (зі змінами та доповненнями, за текстом — Земельний кодекс)

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

№ 1211-IV — від 02.10.2003 р. «Про внесення змін до Закону України «Про оренду землі»;
№ 2658-III — від 12.07.2001 р. «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (зі змінами та доповненнями);
№ 3425-ХІІ — від 02.09.93 р. «Про нотаріат» (зі змінами та доповненнями)

ДЕКРЕТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
№ 7-93 — від 21.01.93 р. «Про державне мито» (зі змінами та доповненнями);

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
№ 1531 — від 11.10.2002 р. «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок»

НАКАЗИ
№ 2 — Держкомзему України від 09.01.2003 р. «Про затвердження Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок» (зареєстровано в Мін’юсті України 23.05.2003 р. за № 396/7717, за текстом — Порядок № 2);
№ 15 — ГДПІ України від 22.04.93 р. «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення та сплати державного мита» (зареєстровано в Мін’юсті України 19.05.93 р. за № 50, зі змінами та доповненнями, за текстом — Інструкція № 15)

Справляння державного мита в Україні регулюється Декретом № 7-93. Відповідно до пп. «б» п. 3 ст. 3 цього Декрету за нотаріальне посвідчення договорів відчуження земельних ділянок, які перебувають у власності громадянина, що здійснює таке відчуження, державне мито справляється у розмірі 1 відсотка від суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Пунктом 4 ст. 201 Земельного кодексу визначено, що експертна грошова оцінка використовується під час здійснення цивільно-правових угод щодо земельних ділянок, i за таких умов суму державного мита за посвідчення договорів відчуження земельних ділянок обчислюють з вартості (суми) договору, але не нижче експертної грошової оцінки землі, визначеної відповідно до Порядку № 2, та не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Консультують фахівці Департаменту оподаткування фізичних осіб ДПА України